Català
  • Català
  • Castellano

Informació sobre la normativa europea PRIIPS*

La normativa PRIIPs té afectació sobre productes d'inversió minoristes i productes d'inversió basats en assegurances. El seu objectiu és que l'inversor disposi de la informació necessària sobre el producte abans de contractar-lo, ja que en algunes ocasions les solucions d'inversió es combinen amb una cobertura d'assegurança i poden ser complexes d'entendre. Per aquest motiu, quan vulguis contractar un producte d'aquest tipus hauràs de llegir i acceptar un document de dades fonamentals dirigit a l'inversor amb el màxim detall d'informació sobre el producte.
D'aquesta manera, la normativa PRIIPS assegura:
  • Millorar la transparència dels productes d'inversió.
  • Que l'inversor coneix els riscs i costs associats als productes d'inversió.
  • Que la informació sobre les particularitats de cada producte d'inversió és clara, imparcial, precisa i no enganyosa.
 
Aquesta normativa entra en vigor l'1 de gener de 2018.

Contacta'ns

Tens alguna queixa o comentari? Envia'ns un correu electrònic a SAC_BSVida@bancsabadell.com

¿Quins tipus de productes s'hi veuen afectats?

Unit linked

Una assegurança de vida i estalvi que et permet distribuir els teus diners adaptant-se a les teves opcions de rendibilitat i al risc que puguis assumir.

 

Veure document de dades fonamentals per a l'inversor

Rendes Vitalícies

Una assegurança de rendes vitalícies immediates que et permet obtenir una renda mensual durant tota la vida, garantint el pagament d'un capital als teus beneficiaris en cas de defunció.

Veure document de dades fonamentals per a l'inversor

Estalvi Futur

Una assegurança que combina els beneficis d'un pla d'estalvi amb els d'una assegurança de vida. Et permet estalviar per complir tant els teus objectius econòmics com els dels que et rodegen.

Veure document de dades fonamentals per a l'inversor

Contacta'ns

Tens alguna queixa o comentari? Envia'ns un correu electrònic a SAC_BSVida@bancsabadell.com